گردشگری ایران

برچسب: سده ششم

  • کوشک سلامی-خواف

    کوشک سلامی-خواف

    کوشک سلامی-خواف     بنای تاریخی زیبایی است که حیات سیاسی منطقه خواف را در گذشته های دور به نسل حاضر معرفی میکند .آنچه مسلم است حدود 800 سال قبل این بنا وجود داشته است قوام الدین ملک زوزن که از جانب سلطان محمدخوارزمشاه حاکم کرمان بود آن را در سال 607 (ه . ق…

  • منار مسجد علی اصفهان

    منار مسجد علی اصفهان

    مناره مسجد علی – اصفهان مناره علی مناره ای مدور در شهر اصفهان در مقابل آرامگاه هارون ولایت در اوایل سده ششم هجری در نزدیکی مسجد جامع عتیق بنا گردیده و در دوره صفویه جزئی از ساختمان مسجد علی ساخته شده است. بلندای مناره بیش از 50 متر بوده است امروزه با فروریختن طبقه سوم…