گردشگری ایران

برچسب: سد کارون

  • آبشار شیوند -خوزستان

    آبشار شیوند -خوزستان

    آبشار شیوند -خوزستان بهشتی پنهان در آب های فراوان دریاچه سد کارون 3 که تاکنون بکر و دست نخورده مانده است.روستاهای شیوند از سه روستای بزرگ شیوند،نوشیوند،و پشت اسیاب به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر به شکل یک سه گوش قرار دارند،به گونه ای که رودخانه شیوند از میان این سه روستا می گذرد. به…