گردشگری ایران

برچسب: سراب جونقان

  • کتيبه بکان جونقان

    کتيبه بکان جونقان

    اين کتيبه مربوط به دوران قاجاريه بوده و در تنگ سراب بکان واقع در شمال شهر جونقان در فاصله 50 کيلومتري شهرکرد کشف شده است. ابعاد اين کتيبه 52 × 103 سانتيمتر بصورت ايستاده و به خط نستعليق و در 15 سطر توسط فردي بنام اسدا… (آقا اسدا…) نوشته شده است. متن کتيبه که در…