گردشگری ایران

برچسب: سر پل ذهاب

  • طاق گرا – سر پل ذهاب

    طاق گرا – سر پل ذهاب

    طاق گرا – سر پل ذهاب بنای طاق گرا یا طاق شیرین در گزینه پاتاق بر سر راه کرمانشاه به سرپل ذهاب و در 15 کیلومتری شهرستان سر پل ذهاب در کنار راه باستانی سنگفرشی بنا شده که فلات ایران را به بین النهرین  ارتباط می داده است. از نظر معماری ،بنای طاق گرا،فضای ایوان…