گردشگری ایران

برچسب: سفر در حاملگی

  • نکاتی برای سفر در دوران بارداری

    نکاتی برای سفر در دوران بارداری

              مسافرت با کودک، کار سخت و پر دردسری است، تصور بیماری های کودک و این که مدام مادر باید حواسش به کودک باشد و ممکن است نتواند از مسافرت لذت ببرد، باعث می شود بسیاری از مادران در چند سال اول زندگی کودک شان چندان به سفر فکر نکنند. اما…