گردشگری ایران

برچسب: سفر طولانی با هواپیما

  • نکاتی درباره سفر طولانی با هواپیما

    نکاتی درباره سفر طولانی با هواپیما

    تحرک داشته باشید یکی از نکات بسیار مهم در پروازهای بلند مدت این است که در طول این سفر تحرک داشته باشید. زمانیکه نشستن شما روی صندلی طولانی میشود گردش خون بدنتان ضعیف می شود. برخی از شرکت های هواپیمایی راهنمایی هایی جهت انجام حرکاتی در صندلی مانند چرخاندن مچ ها و یا حرکات کششی…