سفر و سلامت | گردشگری ایران

چرا هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند؟

چرا هنگام سفر با هواپیما پاهایتان باد می کند؟

کارشناسان پزشکی هوایی معتقدند برای این ادعا که تغییرات جوی سبب باد کردن پاها در هواپیما می شود، دلیلی در دست نیست. آنان اطمینان می دهند که دلیل باد کردن پاها در هواپیما، همان دلیل ادامه مطلب