گردشگری ایران

برچسب: سلامت سفر

  • نگاهی به بهداشت ، سلامت و درمان در گردشگری

    نگاهی به بهداشت ، سلامت و درمان در گردشگری

            مطالعه وتحقیق درباره بهداشت فردی در گردشگری، اطلاعاتی به دست می‌دهد که برای حال و آینده شخص بسیار مفید و موثر می‌باشد. وقوف به مسائل بهداشت در گردشگری، انسان را در استفاده کامل از زندگی سراسر آمیخته با نشاط و شادابی، چه به صورت یک فرد در سفر و چه به…