سلامت و سفر | گردشگری ایران

سلامت روانی در خارج از کشور

سلامت روانی در خارج از کشور

مسافرت خارج از کشور می تواند هیجان انگیز، جالب و همچنین استرس زا باشد. تجربه محیط های مختلف، آداب و رسوم نا آشنا، موانع زبان، انزوای اجتماعی، و عدم اطمینان به طور کلی می تواند ادامه مطلب