گردشگری ایران

برچسب: سلسله ساسانی

  • نقش تاجگذاری اردشیر – فیروز آباد

    نقش تاجگذاری اردشیر – فیروز آباد

    نقش تاجگذاری اردشیر – فیروز آباد     در تنگاب فیروزآباد پانزده کیلومتر مانده به فیروزآباد دست راست، آن سوی رودخانه در کمر کوه نقشی از مراسم تاجگذاری اردشیر بنیان‌گذار سلسله ساسانی بجا مانده است. درین نقش مظهر میترا تاج شاهنشاهی را باردشیر میدهد. پشت سر شاه کودکی که شاید ولیعهد (شاپور اول) بوده و…