گردشگری ایران

برچسب: سلطانیه- خدابنده

  • خانقاه چلپی اوغلی/ عکس

    خانقاه چلپی اوغلی/ عکس

    بنای تاریخی و معروف چلپی اوغلی منسوب به سلطان چلپی است و به نظر می رسد در قرن هشتم هجری قمری در دوران ایلخانی ساخته شده است.خانقاه چلپی اوغلی در پانصد متری جنوب غربی سلطانیه بر سر راه سلطانیه- خدابنده قرار گرفته است.                        …