گردشگری ایران

برچسب: سلطنت شاهرخ

  • آرامگاه حافظ ابرو – خواف

    آرامگاه حافظ ابرو – خواف

    آرامگاه حافظ ابرو – خواف شهاب الدین عبدالله بن زین الدین لطف الله بن عبدالرشید ملقب به (حافظ ابرو) در زمره مشاهیر مورخان ایران در عصر تیموری است.  وی در جوانی به خدمت امیر تیمور راه یافت اما شهرت او در عصر سلطنت شاهرخ به اوج خود رسید. از وی تالیفات ارزشمندی چون زبده التواریخ،…