گردشگری ایران

برچسب: سلمانشهر

  • غار دانیال – سلمانشهر

    غار دانیال – سلمانشهر

    غار دانیال – سلمانشهر این غار در کوه دانیال روستای دانیال شهر سلمانشهر (مثل  قو سابق)در استان مازندران قرار گرفته.این ده به فاصله 5 کیلومتری از جنوب شهر سلمانشهر قرار دارد. بعد از گذشتن از این ده و طی مسیری حدود 2 کیلومتر به رودخانه ای که یکی از شعبه های رودخانه خاک آبرود هست…