گردشگری ایران

برچسب: سنگ آهکی

  • غار فارسان – قائنات

    غار فارسان – قائنات

    غار فارسان – قائنات غار فارسان مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قائنات روستای ثقوی واقع شده و یکی از مهمترین اثار تاریخی موجود در داخل غار فارسان بقایای معماری سازه ای سنگی با ملاط و ساروج است. قبل از دهانه اصلی غار پلی سنگی قرار گرفته است که…