گردشگری ایران

برچسب: سنگ نوشته رازلیق

  • سنگ نوشته رازلیق -سراب

    سنگ نوشته رازلیق -سراب

    سنگ نوشته رازلیق -سراب     رازليق تابع شهرستان سراب است و از شمال به كوه سبلان محدود مي شود در اين محل در بستر رودخانه پسلر سنگ نوشته اي وجود دارد كه به سنگ نبشته رازليق معروف است براي رسيدن به پاي كتيبه ابتدا بايد به رازليق رفت از رازليق بايد راهي روستايه ديزهج…