گردشگری ایران

برچسب: سنگ نوشته

  • سنگ نوشته خرم آباد

    سنگ نوشته خرم آباد

    سنگ نوشته خرم آباد در جنوب شرقي راه خرم آباد به خوزستان در شمالخرابه هاي شهر کهن شاپورخواست ، سنگ نوشته اي وجود دارد که با اکثر آثار مشابه خود تفاوت های عمده ای دارد . بنای این سنگ نوشته در واقع صخره ای عظیم است که به شکل مکعب مستطیل تراش خورده است. گوشه…