گردشگری ایران

برچسب: سنگ نگاره های تاریخی

  • سنگ نگاره های تاریخی روستای ورچه

    سنگ نگاره های تاریخی روستای ورچه

      کهن ترین آثارتاریخی و هنری بجامانده از بشرسنگ نگاره ها هستند به تعبیری مادر تاریخ ، هنر، زبان ، خط ، اسطوره ها و فرهنگ ها، سنگ نگاره ها هستند . یکی از مهمترین و شاید کاملترین مجموعه های سنگ نگاره کشور که در خمین قرار دارد، نمادها، کتیبه ها و سنگ نگاره های…