گردشگری ایران

برچسب: سوزن دوزی سوزن دوزی اصفهان سوغات اصفهان

  • سوزن دوزی اصفهان

    سوزن دوزی اصفهان

          سوزندوزي هنر آراستن سطح روئين پارچه هاي ساده با بهره گيري از نخهاي الوان و با كمك سوزن و قلاب و در يك مورد كمك از سوزن و قلاب است و دست اندركاران آن به مدد بخيه هاي ظريفي كه بر منسوجات ساده مي نشانند معمولا تلفيق زيبايي از صبر ، شكيبايي […]