گردشگری ایران

برچسب: سوزن دوزی

  • کم دوزی یا کمه دوزی یا کمان دوزی

    کم دوزی یا کمه دوزی یا کمان دوزی

    کم دوزی یا کمه دوزی یا کمان دوزی در اصطلاح سوزن دوزی کم به دوختی گفته می شود که در آن با استفاده از نخ گلابتون و پولک تخت کوچک طلایی یا نقره ،در اطراف قالبی که از سوراخ کردن در وسط یک پولک گرد بزرگ می آید،قلاب زده می شود بطوریکه پولک های ریز…