گردشگری ایران

برچسب: سونگی داغی

  • آهنگ محلی ترکمنی(سونگی داغی)

    آهنگ محلی ترکمنی(سونگی داغی)

    سونگی داغی   ای سؤودیگیم، سؤنگی داغی داغدانلی دیر بیلینگ سنینگ دوشمان گؤرسه دودیلاشار یومیت،گوکلنگ ایلینگ سنینگ کسکین – کسکین یولینگ گچر قیزیل با ییر کونگلونگ آچار ساویق چشمه دن سؤوینگ ایچر سورلی سورلی مالینگ سنینگ دورلی – دومن اوتونگ بیتر هر درأنگ بیر ایله یتر خاطار لانشیب کرون اؤتر نی بادای دیر یولینگ سنینگ…