گردشگری ایران

برچسب: سپهر فرهنگ ایران

  • معرفی کتاب (معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران)

    معرفی کتاب (معماری ایران و جهان در سپهر فرهنگ ایران)

        این کتاب درباره معماری ایران، از عصر نوسنگی تا اواخر قاجار است. . ابتدا در ۱۲فصل ، با چیستی، چگونگی و چرایی معماری کهن ایران آشنا خواهند شد و در فصل ۱۳ ، تاثیر فرهنگ ایران را در آفرینش بناهای برجسته ی سایر کشورها مورد مطالعه قرار خواهند داد. این کتاب برای استفاده…