گردشگری ایران

برچسب: سیاه دوزی

  • سیاه دوزی سیستان

    سیاه دوزی سیستان

    سیاه دوزی سیستان نوع دیگر سوزندوزی در سیستان، سیاه دوزی است كه در آن از نخ سیاه ابریشم استفاده می شود و روی لباس مورد استفاده قرار می گیرد. خامه دوزی و سیاه دوزی تنها جنبه خود مصرفی داشته و فقط بین اهالی سیستان خرید و فروش می شود.سیاه دوزی نوعی سوزن دوزی در منطقه…