گردشگری ایران

برچسب: سید محمد باقر طباطبایی سمنانی

  • دروازه ارگ سمنان

    دروازه ارگ سمنان

    دروازه ارگ سمنان يکى از آثار تاريخى و باارزش و زيباى سمنان، دروازهٔ ارگ، بازماندهٔ هنر دوران قاجاريه است که در تقاطع خيابان‌هاى آيت‌اللّه طالقانى و شيخ فضل‌اللّه نورى واقع شده است. دروازهٔ ارگ در گذشته درِ شمالى ارگ دولتى بود که هنگام تخريب ارگ به سبب شکايت فرهنگ دوستان و پيگيرى آنان از ويرانى…