گردشگری ایران

برچسب: سیروسفر

  • اتوبوسی در جاده موفقیت

    اتوبوسی در جاده موفقیت

    اتوبوسی در جاده موفقیت(حسن مومنی بنیان گذار برند سیروسفر) سیروسفر در خاطرات مردی که (سیروسفر)را راه انداخته،جذاب است.او بیش از 4 دهه در این بخش فعالیت کرده است و هنوز هم عاشق اتوبوس است به طوری که خانواده اش هم کیک تولد 60 سالگی او شبیه اتوبوس ساختند تا او همیشه با آرزویش هم آوا…