گردشگری ایران

برچسب: سیریک

  • جنگل چندل منطقه خورآذینی – میناب (سیریک)

    جنگل چندل منطقه خورآذینی – میناب (سیریک)

    جنگل چندل منطقه خورآذینی – میناب (سیریک) تالاب آذینی از شگفت انگیز ترین تالاب های گرمسیری کشور است.مجموعه ای از جنگل های مانگرو با دوگونه برتر حرا  چندل که رویشگاه چندل تنها در این تالاب در کل منطقه ساحلی جنوبی ایران وجود دارد. این رویشگاه جنگلی منحصر به فرد با وسعتی پیش از 500 هکتار…