گردشگری ایران

برچسب: سیستم های رزرو

  • تاثیرات پیشرفت تکنولوژی بر گردشگری

    تاثیرات پیشرفت تکنولوژی بر گردشگری

      تکنولوژی دو جنبه متفاوت دارد: تکنولوژی حمل ونقل و تکنولوژی اطلاعات. تکنولوژی حمل ونقل باعث کاهش هزینه های حمل ونقل یا زمان های سفر می شود. هواپیماهای بزرگ تر (هر چند که این مورد استراتژی شرکت بوئینگ نیست) و سریع تر، طراحی شده اند؛ قطارهای جدیدتر و سریع السیرتر به بازار آمده اند (به…