گردشگری ایران

برچسب: سیمین

  • معرفی کتاب (تربیت راهنمای میهمان و چمدان‌بر)

    معرفی کتاب (تربیت راهنمای میهمان و چمدان‌بر)

            گروه مدیریت صنعتی با توجه به رسالتی که برای کمک به توسعه ی ظرفیت مدیریت بر عهده دارد و اعتقاد به این موضوع که با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه صنعت جهانگردی گزینه غیر قابل ااجتناب برای توسعه ی ایران است .از چندین سال قبل با مجوز سازمان ایرانگردی…