گردشگری ایران

برچسب: شاعر رامسری

  • آقا پلاسید – ساداتشهر

    آقا پلاسید – ساداتشهر

    آقا پلاسید – ساداتشهر آقا پلاسيد داراي پنج پسر بوده كه سادات‌شهر از نسل او محسوب مي‌شوند و باني و بنيانگذار فرهنگ اصيل اسلامي منطقه هستند و تعداد زيادي از ذزيه آنان به مدارج علمي و عرفاني رسيده‌اند كه مشهورترين آنان آقا سيدمحمد بن سيدحسين معروف به آقا بسمل يكي از عارفان منطقه از همين…