گردشگری ایران

برچسب: شاهزاده محمد ولی میرزا

  • قلعه دهشیر – یزد

    قلعه دهشیر – یزد

     قلعه دهشیر – یزد این قلعه درقرن سیزدهم هجری به امر شاهزاده محمد ولی میرزا که در ۱۲۳۶به حکوکت یزد رسید و به سرکاری علی محمدخان زنگنه بنا شد.  دارای سردر دوطبقه ای از آجراست وقسمتی از ان ویران گردیده و ارتفاع دیوارهای آن حدود ۶ متر می باشد که دارای ۹برج است که برای…