گردشگری ایران

برچسب: شاه سلطان حسین صفوی

  • حمام  علی قلی آقا – اصفهان

    حمام علی قلی آقا – اصفهان

    حمام  علی قلی آقا – اصفهان حمام  علی قلی آقا به همراه مجموعه بناهای عمومی دیگر ازجمله مسجد ،بازارچه چهارسو، و سرا از دوره صفوی باقی مانده است.بانی این بنا ها علی قلی آقا از خواجگان حرم شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بوده است. این بنا از دو حمام کوچک و بزرگ تشکیل…