گردشگری ایران

برچسب: شاپور ساسانی

  • بقعه پيرمراد (يا بقعه پير مراد آباد)

    بقعه پيرمراد (يا بقعه پير مراد آباد)

     بقعه پيرمراد (يا بقعه پير مراد آباد) در فاصله حدود 14 کیلومتری شمال شرق اراک و در حاشیه سمت راست جاده اراک به فرمهین، برج و گنبد آجری بسیار زیبایی وجود دارد که به بقعه پیر مراد معروف می‌باشد که از حيث تاريخى حائز اهميت است. طرح بيرونى بنا به شكل كثير‌الاضلاع منتظم است كه…