گردشگری ایران

برچسب: شرکت نارنجستان

  • کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت

    کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت

    کاروانسرای مادرشاه – مورچه خورت این کاروانسرا در فاصله حدود 10 کیلومتری مورچه خورت و 40 کیلومتری شمال اصفهان و بر سر راه جاده تهران واقع شده است. در بدو ساخت به عنوان دژ نظامی از آن استفاده می شده است و سپس با تغییراتی که در آن استفاده می شده است و سپس با…