گردشگری ایران

برچسب: شناخت صنایع دستی ایران و پهنه بندی جغرافیایی آن

  • معرفی کتاب (شناخت صنایع دستی ایران و پهنه بندی جغرافیایی آن)

    معرفی کتاب (شناخت صنایع دستی ایران و پهنه بندی جغرافیایی آن)

              کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیا با گرایش برنامه ریزی توریسم در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس شناخت صنایع دستی ایران و پهنه بندی جغرافیایی آن به ارزش ۲واحد در راستای شناساندن صنایع دستی ایران زمین اهمیت آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و پهنه بندی…