گردشگری ایران

برچسب: شناخت صنایع دستی ایران

  • معرفی کتاب (شناخت صنایع دستی ایران)

    معرفی کتاب (شناخت صنایع دستی ایران)

            قسمت قابل ملاحظه‌ای از صنایع دستی ایران را زیراندازهای سنتی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از صنایع دستی در مناطق روستایی و عشایری تولید می‌شوند. بیش از ۷۰درصد تولیدکنندگان صنایع دستی ایران را زنان تشکیل می‌دهند، و صنایع دستی ایران، به لحاظ تنوع در راس همه ممالک جهان قرار دارد. در…