گردشگری ایران

برچسب: شهدای کربلا

  • از طبق کشی تا بیل برداری زنان،قزوین

    از طبق کشی تا بیل برداری زنان،قزوین

    از طبق کشی تا بیل برداری زنان،قزوین طبق ‌کشى، مراسم خاص شهر قزوين است که در آن طبقى از چوب به ارتفاع حدود يک و نيم متر و قطر يک متر که بيشتر قسمت‌هاى آن آينه ‌کارى شده تهيه مى‌کنند که اين طبق استوانه‌اى شکل را بر سر گذاشته و حمل مى‌کنند. تشییع نمادین شهدای کربلا…