گردشگری ایران

برچسب: شهرستان آباده

  • قلعه تاریخی ایزدخواست

    قلعه تاریخی ایزدخواست

    قلعه تاریخی ایزدخواست شهر تاریخی ایزدخواست در بخش مرکزی شهرستان آباده و در شمال استان فارس قرار دارد و دارای آثار تاریخی از دوران و اعصار مختلف تمدنی ایران است قلعه و پل ایزدخواست، کاروانسرا و خانه‌های قدیمی روستایی از جمله آثار تاریخی شهر ایزدخواست به شمار می‌روند که هرکدام به نوبه خود می تواند…