شهرستان ابرکوه | گردشگری ایران

خیمه گاهی در ابرکوه(فرستاده شده از محسن قاسمیان پور)

خیمه گاهی در ابرکوه(فرستاده شده از محسن قاسمیان پور)

این تصاویر متعلق به خیمه گاهی در شهرستان ابرکوه فرستاده شده از :محسن قاسمیان پور این تصاویر در شب عاشورا گرفته شده است مردم این شهرستان در شب عاشورا در این خیمه گاهها حضور پیدا ادامه مطلب