گردشگری ایران

برچسب: شهرستان الیگوردز

  • قالی کوه یا غالیه کوه -الیگودرز

    قالی کوه یا غالیه کوه -الیگودرز

    قالی کوه یا غالیه کوه -الیگودرز قالی کوه یا غالیه کوه رشته کوهی از کوه‌های زاگرس در مرکز بخش بشارت زلقی شهرستان الیگودرز است . در دل این رشته کوه غار باستانی و غار بزنوید از زیبایی تاریخی طبیعی برخوردارند این کوه از شمال غربی به سراب کیگوران از شرق به روستای کیزاندره و از…