گردشگری ایران

برچسب: شهرستان ایلخچی

  • جزیره اسلامی (شاهی)

    جزیره اسلامی (شاهی)

     جزیره اسلامی (شاهی) جزيره اسلامي تنها جزيره مسکوني و آباد درياچه ارومیه در تابستان به صورت شبه جزيره در مي آيد و روستائيان اين جزيره از راه خشکي به تبريز، آذرشهر، گوگان و شبستر رفت و آمد مي کنند.  در حال حاضر يک رشته جاده خاکي فرعي از جاده آسفالته تبريز-آذرشهر از کنار ايستگاه دام…