گردشگری ایران

برچسب: شهرستان شبستر

  • مسجدمیرپنج -خامنه

    مسجدمیرپنج -خامنه

    مسجدمیرپنج -خامنه يكي از اين مكان‌هاي زيبا و مقدس مسجد ميرپنج خامنه است اين مسجد در مقابل شهرداري و در كوچه‌اي به همين نام واقع شد. مسجد ميرپنج در تاريخ 1284 قمري توسط حسين خان ميرپنجه سردار توپخانه مظفر الدين شاه قاجار بنا نهاده شده و در سال 1386 به ثبت آثار ملي ايران رسيده…