گردشگری ایران

برچسب: شهرستان فریمان

  • برج بند فریمان – استان خراسان رضوی

    برج بند فریمان – استان خراسان رضوی

     برج بند فریمان – استان خراسان رضوی این برج در فاصله اندکی از بند فریمان و در ضلع شمال شرقی بند فریمان بر روی تپه ای نه چندان مرتفع قرار گرفته است. بنای مزبور به صورت مدور ساخته شده و فانوس های دریایی را در ذهن تداعی می کند. ساخت آن مربوط به دوره پهلوی…