گردشگری ایران

برچسب: شهرستان فیروزآباد

  • تنگ هایقر-استان فارس

    تنگ هایقر-استان فارس

    تنگ هایقر -استان فارس تنگ هایقر  در استان فارس واقع است. تنگ هایقر در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد و بعد از روستای رودبال واقع شده است. این تنگ ما بین شهرهای قیر و کارزین در جنوب غربی جهرم واقع در استان فارس است. طول تنگ در حدود 8 کیلومتر است و رودخانه قره…