گردشگری ایران

برچسب: شهر آباده

  • عمارت کلاه فرنگی – سورمق

    عمارت کلاه فرنگی – سورمق

    عمارت کلاه فرنگی – سورمق     کلاه فرنگی سورمق ، عمارتی است با نقشه دایره ای زیبا از آثار دوره قاجاریه در باغچه ای در نزدیکی یکی ازمیادین مرکزی شهر سورمق. شکل و وسعتی درحدود ۲۰ متر مربع دارای چهار … عمارت یک طبقه بوده و روی سکویی به ارتفاع ۸۰ سانتی متر بنا…