گردشگری ایران

برچسب: شهر ابهر

  • معبد داش کسن

    معبد داش کسن

    معبد داش کسن(معبد اژدها)- زنجان معبد داش کسن در 15 کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه در نزدیکی روستایی ویر قرار گرفته است. در این معبد تصویر دو اژدها به صورت قرینه در مقابل یکدیگر حجاری شده است.این معبد دارای سه طاق نسبتا عمیق می باشد که دل کوه کنده شده است که در مجاورت آنها محراب…