گردشگری ایران

برچسب: شهر ایذه

  • غار اشکفت سليمان، ایذه

    غار اشکفت سليمان، ایذه

    غار  اشکفت سليمان، ایذه غار اشکفت سليمان در فاصلة 3 کيلومتري جنوب غربي شهر ايذة کنوني، در انتهاي دره‌اي واقع شده است. اشکفت سليمان محوطه‌اي وسيع است که در درون صخرة طبيعي کوه به صورت سرپناهي با آثار آبرفتي و يک چشمه آب شيرين گوارا (که از درون غاري کوچک و باريک بيرون مي‌آيد) پديد…