گردشگری ایران

برچسب: شهر رابر

  • روستای چِهرن منطقه ای بکر وزیبا

    روستای چِهرن منطقه ای بکر وزیبا

      رابر در استان کرمان است که دارای جویبارها و چشمه سارهای زیادی است واین روستا در دامنه کوه های لاله زار قرار دارد. چهرن ، روستایی که ییلاق بخشی از جعمیت عشایر شهر رابر است ، منطقه عشایری این روستا ، ایل آیینه ای است ، که دارای طبیعتی بسیار بکر و عالی بادامنه…