گردشگری ایران

برچسب: شهر زیر زمینی ذلف آباد

  • شهر زیر زمینی ذلف آباد

    شهر زیر زمینی ذلف آباد

    شهر زیر زمینی ذلف آباد ذلف‌آباد در۲۲ کیلومتری شمال اراک از توابع فراهان آثاری دیده می‌شود که به آن شهر زیرزمینی ذلف‌آباد می‌گویند. خرابه موجود نشان می‌دهد در گذشته این شهر، آباد و بزرگ بوده است. مساحت این محوطه تاریخی ۱۱۰ هکتار است و از آن آثاری از دوره ایلخانی تا قاجار بدست آمده است. […]