گردشگری ایران

برچسب: شهر سبزوار

  • کاروانسرای فرامرزخان – رباط کانون

    کاروانسرای فرامرزخان – رباط کانون

    کاروانسرای فرامرزخان – رباط کانون     اين بنا در جبهه غربی میدان کارگر شهر سبزوار قرار دارد. رباط کانون از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی است که به استناد وقف نامه موجود در سال 1291 ه.ق توسط حاج فرامرزخان سبزواری جهت استفاده زوار حضرت رضا (ع) در کنار شاهراه خراسان ساخته شده است.    …