دسته‌ها
آلبوم زمان استان زنجان تاریخی

گنبد سلطانیه از گذشته تا حال

گنبد سلطانیه  از گذشته تا حال

 تصاویری از گنبد سلطانیه در زمانها گذشته و حال

گنبد سلطانیه 345

گنبد سلطانیه زنجان -سال ۱۲۳۸ خورشیدی(www.yazdnegar.ir)

گنبد سلطانیه 1252

گنبد سلطانیه سال ۱۲۵۲ شمسی( www.soltanieh.mihanblog.com)

سلطانیه 3

گنبد عظیم سلطانیه در سال ۵۴ ( www.diyalogham.blogsky.com)

گنبد سلطانیه

 گنبد سلطانیه

۱۹۶۸میلادی / ۱۳۴۷ هجری شمسی( www.soltanieh.mihanblog.com)

گنبد سلطانیه 3445

ضلع جنوبی گنبد سلطانیه

پنجم دی ماه سال۱۳۴۲( www.diyalogham.blogsky.com)

گنبد 34

بازدید توریست های فرانسوی از گنبد سلطانیه

پنجم دی ماه سال۱۳۴۲( www.diyalogham.blogsky.com)

و هم اکنون گنبد سلطانیه

گنبد 344

گنبد 2

گنبد 467

گنبد 457