گردشگری ایران

برچسب: شهر سلماس

  • دروازه سنگی خوی

    دروازه سنگی خوی

    دروازه سنگی – خوی دروازه سنگی خوی در جنوب بازار خوی به طرف شهر سلماس قرار دارد.این اثر در دوره ایلخانیان یا دوره قاجاریه بنا شده است و از حصار تاریخی شهر خوی باقی مانده است و خندقی نیز پیرامون وجود داشته است. دروازه سنگی خوی از نمونه های باقی مانده دروازه حصار تدافعی در…